• LOGOWANIE SIĘ DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

     • W celu zapewnienia ciągłego kontaktu pomiędzy nauczycielami a uczniami i ich rodzicami prosimy o jak najczęstsze logowanie się do dziennika elektronicznego.

     • Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

     • W dniach 16 – 25 marca szkoła będzie nieczynna. Nie oznacza to jednak, że jest to okres feryjny. Apelujemy o niewychodzenie z domu i wykorzystanie czasu na utrwalanie wiedzy. Nie pozostawiamy Was samych  – jesteśmy z Wami myślami. Nauczyciele, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą wysyłali linki do portali edukacyjnych,  karty pracy, materiały dodatkowe, informacje o różnych zadaniach.  Prosimy o codzienne logowanie się w Librusie. Istnieje możliwość wysyłania wiadomości do poszczególnych nauczycieli – będą oni na nie odpowiadać na bieżąco.  Ósmoklasiści – pamiętajcie o czekających Was egzaminach.  Z wirtualną pomocą nauczycieli z pewnością świetnie się do nich przygotujecie.

      Wszystkim życzymy dużo zdrowia i apelujemy, by nie zmarnować tego czasu.

     • Lektury szkolne online

     • W związku z czasowym zamknięciem szkoły, w tym również biblioteki szkolnej, polecamy czytanie lektur i książek na platformie serwisu lektury.gov.pl. Jak korzystać z cyfrowej biblioteki lektur za darmo? Wszystko, co trzeba zrobić, aby korzystać z cyfrowej biblioteki lektur, to odwiedzić w stronę lektury.gov.pl i wybrać z listy książkę, którą chcesz przeczytać lub odsłuchać. Docelowo w cyfrowej bibliotece lektur znajdzie się ponad 700 utworów – nowel, opowiadań, dramatów, wierszy, poematów i powieści. Są wśród nich teksty obowiązkowe z programu podstawowego i rozszerzonego, jak również lektury uzupełniające – od dzieł Homera, Fredry, Mickiewicza, Norwida, Prusa czy Reymonta po Byrona, Conrada, Kiplinga, Schulza i Korczaka. Teraz w bazie serwisu znajduje się 32 proc. wszystkich pozycji z kanonu lektur szkolnych, zarówno tych obowiązkowych jak i uzupełniających.Jak czytać książki z serwisu lektury.gov.pl?Na platformie książki udostępniane są poprzez internetowy czytnik ebooków lub odtwarzacz audiobooków dostępny w wersji przeglądarkowej na stronie. Ponadto użytkownicy platformy mogą ściągnąć wygodną aplikację mobilną partnera lektury.gov.pl od Legimi (Legimi – darmowy dostęp do lektur).Pozdrawiamy, nauczyciele bibliotekarze.

     • Zawieszenie zajęć w szkole

     • W dniach 12-13 marca w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Rodzice proszeni są, w miarę możliwości, o nieposyłanie dzieci do szkół. W tych dniach odbywać się będą wyłącznie zajęcia opiekuńcze (np. opieka świetlicowa). Obiadów nie będzie. Od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca (włącznie) szkoła będzie zamknięta.

      Zamknięcie szkoły nie oznacza, że jest to czas ferii dla uczniów. Wykorzystują oni ten czas na powtórki do egzaminu, czytanie lektur, samokształcenie. Za pomocą dziennika elektronicznego mogą zwracać się do nauczycieli o dodatkowe materiały do pracy w domu.

      Rodzice uczniów proszeni są o dopilnowanie, by w czasie wolnym dzieci bez potrzeby nie  wychodziły z domu, co pomoże w walce z zagrożeniem koronawirusem.

       

      Prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej (umieszczamy je poniżej).

       

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • Oferta edukacyjna C N-B "Feniks"

     • 9 marca w naszej szkole gościliśmy nauczycieli i uczniów C N-B "Feniks" w Ketrzynie, którzy zachęcali do wstąpienia do ich szkoły. Prezentacja, którą zobaczyli ósmoklasiści, była bardzo ciekawa i opierała się na pokazach walk, omówieniu umundurowania i  broni. Oferta jest jedną z wielu przygotowanych dla naszych uczniów w ramach doradztwa zawodowego.

     • Europejski Dzień Logopedy

     • Szóstego marca po raz pierwszy w naszej szkole obchodzony był  Europejski Dzień Logopedy. Polska włączyła się w jego obchody dopiero w 2007 roku. Dzieci z klas 1-3 wzięły udział w konkursie pt. „Odlotowe ćwiczenia oddechowe”, którego celem było popularyzowanie Europejskiego Dnia Logopedy oraz wykonanie pomocy do oddechowych ćwiczeń logopedycznych. To właśnie prawidłowy sposób oddychania powoduje poprawę jakości mowy. Dzieci wykonały prace konkursowe z użyciem wybranych przez siebie materiałów. Wszystkim uczestnikom  bardzo dziękuję za trud włożony w wykonanie prac, kreatywność i pomysłowość.

      Oprócz tego uczniowie z klas 1-3 w „Radosnej szkole” mogły sprawdzić się w różnych zadaniach oddechowych i artykulacyjnych. Dzieci cieszyły się, wykonując zadania z piórkami, balonami, piłeczkami czy chlupotami-bulgotami , ćwiczenia artykulacyjne w postaci szeleszczących wierszyków oraz  smaczną gimnastykę buzi i języka (chrupiące smakołyki wprawiały w ruch języki, które w zaskakującym tempie opróżniały zawartość talerzy bez pomocy rąk). Pomysłowe były także  „skrętacze”  językowe, przy których nauczyciele po wypiciu soku z cytryny z uśmiechem na ustach wypowiadali  wylosowane przez siebie zdanie. Radość i humor towarzyszył dzieciom do końca. Wszyscy milusińscy za aktywną postawę oraz wspaniałe umiejętności językowe otrzymali słodkiego lizaka. \

      Uczniowie przekonali się, że zajęcia logopedyczne to nie tylko żmudne ćwiczenia, ale również wesoła zabawa. Dziękuję  pani Agnieszce Cejmer za pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia.  Zapraszam do galerii.

                                                                                                                                                               M. Olenkowicz

     • Apel podsumowujący I półrocze

     • 6 marca w dużej hali MOSiR odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2019/2020. Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Otrzymali je: Wiktoria Stępień (VI a), Antoni Jowsa (VI a), Zuzanna Skórka (VI b), Kewin Mazurowski (VI b), Agnieszka Domurad (VI d), Izabela Zborowska (VI d), Julia Ułasewicz (VII c), Joanna Kreczman (VIII a), Julia Trypucka (VIII a), Wiktoria Pupel (VIII c), Karolina Warno (VIII c), Daniel Wójcik (VIII c). Dodatkowo pani Dyrektor wręczyła Joannie Kreczman skromny upominek za uzyskanie najwyższej indywidualnej średniej ocen w szkole. Serdecznie gratulujemy!

     • Delegacja naszej szkoły na wojewódzkich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     • 2 marca grupa uczniów klasy VI b wraz z opiekunami: panią Anną Jankowską i panem Witoldem Jałoszewskim wzięli udział  w wojewódzkich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

      W uroczystości wzięli udział, m.in., prezes IPN dr Jarosław Szarek, wicewojewoda Sławomir Sadowski i wicekurator oświaty Wojciech Cybulski.

      W programie spotkania znalazły się: wystąpienia okolicznościowe, prezentacja wybranych postaci podziemia antykomunistycznego, prelekcje m.in historyka z Muzeum Żołnierzy Wyklętych Jarosława Wróblewskiego i specjalisty z delegatury IPN w Olsztynie Pana Michała Ostapiuka. Wydarzenie było transmitowane na żywo przez Radio Olsztyn, jak również na social media poprzez facebookową stronę Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

      Dla naszych uczniów była to doskonała lekcja historii i patriotyzmu.

     • Dzień konsultacji z rodzicami

     • W najbliższą środę, tj. 4 marca w godzinach 16.30-17.30 odbędą się konsultacje z rodzicami.

     • Rodzice dzielą się pasją...ciąg dalszy

     • Dzieci z klasy I a, po raz kolejny, witały w swojej klasie niezwykłego gościa. Tym razem był to żołnierz - pan Bartłomiej.

      Przybyły gość, tata Laury, opowiadał  dzieciom o swojej służbie, rodzajach wojsk polskich, zaprezentował swój mundur. Na spotkanie przybył z ogromnym wyposażeniem. Były to przedmioty niezbędne dla każdego żołnierza do wykonania określonych zadań. Zawartość żołnierskiego plecaka wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród uczniów. Dzieci z uwagą słuchały wyjaśnień, po co żołnierzowi potrzebny jest hełm, maska przeciwgazowa, kompas, indywidualne racje żywnościowe, śpiwór.  Nasz gość opowiedział także o tym, jak wygląda zwykły dzień żołnierza w koszarach.  Każdy chętny uczeń, choć przez chwilę mógł się poczuć jak prawdziwy żołnierz, kiedy przymierzał  nakrycia głowy i inne elementy należące do podstawowego wyposażenia każdego żołnierza.
      Na koniec spotkania dzieci oglądały filmy i miały okazje zobaczyć jak wygląda musztra, maskowanie bojowe żołnierzy. Widziały w akcji  czołgi, wozy bojowe i śmigłowce. Tematyka wojskowa zainteresowała nie tylko chłopców, ale również dziewczynki.

      Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej to jeden z głównych celów wychowania. Spotkania z rodzicami reprezentującymi różne zawody umożliwiają realizację tego celu i poszerzanie horyzontów dzieci.

     • Dzień kota

     • 27.02.2020 r. dzieci z klas I-III  naszej szkoły  obchodziły nietypowe święto „Dzień kota”. W tym dniu uczniowie upodobnili się do swoich czworonożnych przyjaciół, zakładając przygotowane wcześniej kocie maski oraz dorysowując sobie wąsy. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały kocie stroje  i zaśpiewały piękne  kocie piosenki.  Napisały też wiersze o kotkach. Bardzo hojnie obdarowały kotki ze schroniska, przynosząc kocie przysmaki. Pani Róża z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przygotowała dla dzieci prezenty - smycze i breloczki do kluczy. Czas minął tak szybko, że nie zdążyliśmy pokolorować obrazków, ale uczniowie pokolorują ilustracje swoich milusińskich w klasach.

      Celem tych obchodów było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt.

      Uroczystość  przygotowało Szkolne Koło Wolontariatu.

      Wyniki rywalizacji:

      W konkursie wokalnym „Kocie melodie” I miejsce uzyskała:

      z klas I -  klasa I a ,

      z klas II - klasa II b,

      z klas III - klasa III c.

      W konkursie  poetyckim „ Kocie rymy”:

      z klas I -  klasa I a ,

      z klas II - klasa II c,

      z klas III - klasa III c.

      Konkurs na „Najładniejszy ubiorek - koci stworek”:

      z klas I -  Lena Połeć

      z klas II - Artur Warmiński

      z klas III – Gabriela Warmińska

      Każda klasa została obdarowana słodkościami i drobnymi upominkami. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców.

      Zwycięzcom gratulujemy!

      Dziękujemy  wychowawcom klas I-III za przyłączenie się do wspólnej zabawy.

       

       

       

       

     • Szachy dla rodziców!

     • Pani Ewelina Chałkowska-Dwulat znana jest ze swojej miłości do szachów. W tajniki tej wspaniałej gry wprowadziła już sporą grupę uczniów. Z niemałymi sukcesami startują oni w różnych turniejach. Pani trener na tym nie poprzestała. Postanowiła uczyć...rodziców! Ten innowacyjny pomysł przyciągnął do szkoły dorosłych, którzy chcieliby poznać zasady królewskiej gry. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 lutego i - jak zapowiada organizatorka - kolejne będą odbywały się cyklicznie. Gratulujemy wspaniałego pomysłu!

     • Koncert profilaktyczny

     • 25 lutego uczniowie klas szóstych, siódmych i 8 c wzięli udział w koncercie profilaktycznym "Moje życie jest cenne" w wykonaniu rapera Arciego. Spotkanie z tym artystą było doskonałym sposobem ostrzegania młodzieży przed wejściem w kontakt z substancjami psychoaktywnymi oraz innymi środkami powodującymi uzależnienie. Arci uświadamiał młodych ludzi,  że zabawa z narkotykami i z alkoholem to  bagno, które prowadzi do śmierci. Był wiarygodny, gdyż odwoływał się do własnych, bolesnych doświadczeń. Zachęcał do rozwijania swoich pasji i wiary w to, że życie bez używek może być piękne i pełne sukcesów. Wartością dodaną były żywiołowe piosenki, których teksty niosły wiele pozytywnych wartości.

     • Pokazali moc!

     • 25 lutego w hali MOSiR odbył się Halowy Event Lekkoatletyczny. Tym razem wzięły w nim udział reprezentacje klas V i VI.  Uczniowie spisali się na medal. W kategorii klas piątych zajęliśmy drugie miejsce, a w klasach szóstych nie daliśmy konkurentom żadnych szans, odnosząc zwycięstwo! Serdecznie gratulujemy!

     • Lekcja muzyczna klas I- III

     • W piątek 21 lutego klasy I- III miały kolejne spotkanie z „Panią Muzyką”.

      Najpierw odbył się konkurs wokalny . Wzięły w nim udział trzy przedstawicielki  III klas. Każda z nich śpiewała jedną zwrotkę i refren wcześniej przygotowanej przez organizatorów piosenki.

      1. miejsce przyznano Kornelii Kuśpiel z klasy  III a,

      2. miejsce -  Aleksandrze Piechocie z III c,

      3. miejsce -   Zuzannie Rynkowskiej z III b.

      Następnie oglądaliśmy przedstawienie z udziałem wybranych dzieci.

      „Przeboje Pana Oskara” przeniosły nas w świat muzyki ludowej. Uczniowie poznali postać Oskara Kolberga (1814- 1890), często nazywanego „Tropicielem Przyśpiewek”. Zbierał  on wiedzę na temat wsi jej obyczajów. Jeżdżąc po kraju, spisywał muzykę ludową, polskie pieśni i tańce (spisał ponad 10 tysięcy pieśni). Dzisiaj uważany jest za najwybitniejszego etnografa.

       „Dziecięcy aktorzy” wspaniale odtańczyli poloneza, mazura, kujawiaka, oberka i krakowiaka. Spotkanie zakończył turniej wiedzy o muzyce ludowej. 

      A oto jego wyniki:

      1) Kornelia Kuśpiel III a

      2) Zuzanna Pakosz III c

      3) Zuzanna Rynkowska III b

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12
   • sp5@pro.onet.pl
   • zsketrzyn.inf@gmail.com
   • 89 751 81 71
   • 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12
  • Logowanie

 • Realizując obowiązek artykułu 11 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (dz. u. poz. 1000), informujemy iż, Inspektorem Ochrony danych jest Pani Monika Zygmunt - Jakuć, z którą kontakt możliwy jest za pośrednictwem emaila: iodsp5@miastoketrzyn.pl.